hoạt động khối chính quyền

Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 - 2019
Ngày đăng 13/06/2019 | 10:48  | Lượt xem: 73

Chiều ngày 11/6/2019, Hội người cao tuổi phường Giang Biên đã tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.

Dự hội nghị có Đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Đặng Thúy Vân - Phó BTĐU - Chủ tịch UBND phường; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường; các đồng chí trong BCH hội người cao tuổi và các đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn toàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ông Phạm Gia Cường - ĐUV - Chủ tịch Hội người cao tuổi phường báo cáo biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 - 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm 2014 - 2019 phong trào “Tuổi cao gương sáng” trong lĩnh vực tham gia “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở” trên địa bàn phường tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu và ngày càng có sức lan toả. Phong trào đã có sức thu hút tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội và hội viên người cao tuổi góp phần thúc đẩy xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phong trào đã khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi và khích lệ người cao tuổi phát huy tiềm năng, kinh nghiệm và uy tín trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, đó là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo thống kê, hiện nay toàn phường có 1.523 hội viên hội Người cao tuổi, trong đó có 01ông bà tham gia là Đảng ủy viên; 32 ông bà là bí thư, phó bí thư chi bộ; 27 ông bà là tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; 28 ông bà là cán bộ hội cựu chiến binh; 146 ông bà làm công tác mặt trận; 47 ông bà là cán bộ hội phụ nữ; 64 ông bà là cán bộ hội NCT. Hội viên hội NCT tham gia trong các tổ chức đều phát huy được vai trò tuổi cao gương sáng góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Người cao tuổi. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội Người cao tuổi phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy vai trò Người cao tuổi tham gia “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở” giai đoạn 2020 - 2024.

Tại hội nghị cũng đã biểu dương, tặng quà 60 hội viên người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014-2019.

Một số hình ảnh biểu dương và tặng quà hội viên người cao tuổi tiêu biểu tại hội nghị: