hoạt động khối chính quyền

HĐND phường giám sát công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Ngày đăng 01/06/2019 | 14:50  | Lượt xem: 50

Chiều ngày 29/05/2019 tại phòng họp số 1, trụ sở UBND phường, HĐND phường Giang Biên giám sát chuyên đề về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019

Dự cuộc họp có đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT UBND phường; các đồng chí chuyên môn có liên quan và thành viên đoàn giám sát. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/4/2019 của HĐND phường Giang Biên giám sát về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 45/TB-HĐND ngày 05/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản phường Giang Biên năm 2018, Thường trực HĐND phường đã thành lập Đoàn giám sát và thực hiện giám sát đối với 11 phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đã nghe đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT phường báo cáo tóm tắt công tác quản lý thực hiện phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường và kết quả thực hiện nội dung giám sát của HĐND phường năm 2018. Hiện trên địa bàn phường có 11 phương án được thực hiện theo Quyết định phê duyệt của UBND quận Long Biên, với diện tích 196.902,5 m2

Tại hội nghị đã có 03 ý kiến phát biểu đóng góp về việc khai thác, quản lý các phương án, thu sản lượng và hiệu quả thực hiện phương án.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đ/c Nguyễn Mạnh Cường – PCT HĐND phường kết luận nội dung giám sát. Đồng chí đề nghị UBND phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý các phương án, đôn đốc các chủ phương án đóng tiền sản lượng năm 2019; tập trung khắc phục các vi phạm tồn tại theo Kết luận thanh tra.