hoạt động khối chính quyền

Giang Biên làm việc với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường triển khai phương án dừng chăn nuôi của UBND quận giai đoạn 2019 – 2020
Ngày đăng 04/05/2019 | 09:36  | Lượt xem: 40

Chiều ngày 03/05, tại phòng họp số 1, UBND phường Giang Biên tổ chức buổi làm việc với 13 hộ chăn nuôi triển khai chủ trương của UBND quận Long Biên về việc dừng chăn nuôi trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020 và các chính sách hỗ trợ đối với các hộ. Đồng chí Đặng Thúy Vân – phó bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND phường chủ trì buổi làm việc

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Anh Tuấn – PCT UBND phường; các đồng chí cán bộ chuyên môn; các ông bà bí thư, tổ trưởng tổ 4,5,6 và 8 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tại hội nghi, đồng chí Đặng Thúy Vân - phó bí thư đảng ủy -  chủ tịch UBND phường đã trình bày chủ trương dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn quận với lộ trình cụ thể như sẽ hỗ trợ các hộ chấp hành việc dừng chăn nuôi giai đoạn 2019-2020 về vốn vay để chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm đối với các cá nhân có nhu cầu tìm việc mới. Tuy nhiên, cũng sẽ xử lý nghiêm (giải tỏa, cưỡng chế...) đối với các hộ không chấp hành chủ trương dừng chăn nuôi giai đoạn 2019-2020.

Tại buổi làm việc, 08 hộ chăn nuôi đều thống nhất và ký cam kết chấp hành dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2019-2020 và mong muốn được UBND quận hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề nghiệp mới.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Đặng Thúy Vân–phó bí thư Đảng ủy–chủ tịch UBND phường yêu cầu các đồng chí cán bộ thú y, phát triển kinh tế phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 08 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo đúng nội dung của bản cam kết chấp hành dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2019-2020. Đồng thời tiếp tục mời 05 hộ chăn nuôi chưa làm việc đến UBND phường để quán triệt chủ trương của UBND quận và tiếp thu các tâm tư, nguyện vọng.