hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Giang Biên giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại Trung tâm VHTT, Nhà văn hóa các tổ dân phố, các nhà trường công lập trên địa bàn phường.
Ngày đăng 03/05/2019 | 15:54  | Lượt xem: 32

Ngày 02/05/2019 tại phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường Giang Biên, HĐND phường Giang Biên giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại Trung tâm VHTT, Nhà văn hóa các tổ dân phố, các nhà trường công lập trên địa bàn phường.

Dự cuộc họp có đ/c Đoàn Văn Tình – PCT UBND phường; các đồng chí chuyên môn có liên quan và thành viên đoàn giám sát. Đ/c Đào Mạnh Trung – Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND, ngày 31/01/2019 về giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công, Thường trực HĐND phường đã phân công 02 đoàn thực hiện giám sát tại 02 trung tâm VHTT, 16 nhà văn hóa tổ dân phố và 07 nhà trường công lập trên địa bàn vào 02 ngày 25,26/04/2019.

Đ/c Đoàn Văn Tình - PCT UBND phường báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị đã nghe đ/c Đoàn Văn Tình – PCT phường báo cáo tóm tắt công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại trung tâm VHTT, NVH tổ dân phố trên địa bàn. Qua thực tế giám sát trung tâm VHTT phường tại 02 cơ sở sử dụng chưa hiệu quả, các hoạt động chuyên đề tương đối ít và chủ yếu được diễn ra tại hội trường UBND phường hoặc ở các nhà văn hóa tổ dân phố, do trang thiết bị nghèo nàn không đảm bảo duy trì các hoạt động. Việc quản lý tài sản của 02 trung tâm VHTT phường được giao cho tổ trưởng TDP nơi có TTVH. Đối với các NVH TDP trên địa bàn đảm bảo 100% không cho thuê hay liên kết với các đơn vị bên ngoài. Các CLB thể dục, văn nghệ đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục.

Tại các nhà trường về công tác quản lý tài sản đều đã thực hiện trên phần mềm quản lý tài sản, hàng năm có tính khấu hao và thực hiện kiểm kê. Đối với các trung tâm VHTT, NVH TDP thì tài sản được theo dõi bằng sổ ghi chép, việc kiểm kê hàng năm còn sơ sài; còn những tài sản đã hết khấu hao nhưng chưa thực hiện thanh lý tài sản theo quy định.

Tại hội nghị đã có 04 ý kiến tập trung chỉ rõ các tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và nêu ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đ/c Đào Mạnh Trung – CT HĐND phường đã tiếp thu và kết luận tại cuộc họp.