hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban hoạt động HĐND phường quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 09:45  | Lượt xem: 112

Chiều ngày 11/4/2019, Thường trực HĐND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban hoạt động HĐND phường quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019. Đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Dự họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; các Ban HĐND và các ông bà đại biểu HĐND phường.

Theo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường, quý I/2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường tích cực nắm bắt thông tin, hoạt động giám sát được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu đề ra; đã tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng; 01 buổi khảo sát về công tác quản lý tài sản công tại trung tâm Văn hóa - Thể thao và các tổ dân phố. Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ VII - HĐND phường đến các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố nắm bắt và tập trung phối kết hợp giám sát, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phường.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - PCT HĐND báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường quý I/2019

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực HĐND phường xác định tiếp tục đổi mới việc tổ chức các kỳ họp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ của HĐND; thực hiện giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng việc giám sát thực hiện kết luận sau giám sát và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND phường đã phát biểu trao đổi, thảo luận cùng tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đề nghị trong thời gian tới, HĐND phường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các cơ quan trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, nhất là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường; giám sát công tác thu thuế; giám sát quy chế dân chủ ở trường học và giám sát việc thực hiện năm chủ đề của thành phố, của quận; tiếp tục thực hiện tốt công tác chất vấn, trả lời chất vấn; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; phân công đại biểu thường xuyên gần gũi, liên hệ chặt chẽ với nhân dân để nắm bắt, tiếp thu những ý kiến cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời phản ảnh tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, đó là tiếp tục giám sát chuyên đề các phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng; giám sát công tác chi thường xuyên, chi có mục tiêu năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; tiếp tục giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII; đôn đốc UBND phường giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ phường xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ VIII HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021./.