hoạt động khối chính quyền

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND phường Giang Biên họp giao ban công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019
Ngày đăng 04/04/2019 | 12:18  | Lượt xem: 78

Sáng ngày 04/4/2019, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND phường Giang Biên họp giao ban công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Dự họp giao ban có các đồng chí trong Ban kinh tế - Xã hội, HĐND phường, đồng chí Nguyễn Công Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Đức thay mặt Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2019. Theo đó, Ban Kinh tế - Xã hội đã giám sát chuyên đề về an toàn thực phẩm, giám sát thường xuyên trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Ngoài ra Ban Kinh tế - Xã hội còn phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND phường khảo sát quản lý tài sản công tại các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao phường, khảo sát phòng cháy, chữa cháy, giám sát thường xuyên hàng tuần về công tác quản lý TTXD - TTĐT - VSMT trên toàn phường, đã phát hiện một số sai phạm đề nghị ủy ban nhân dân phường xử lý.

Ban Kinh tế - Xã hội cũng đề ra nhiệm vụ quý II/2019 cụ thể như sau: tham gia giám sát VSMT, tham mưu các văn bản trước kỳ họp và tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các nội dung thẩm tra kỳ họp thứ VIII, giao ban công tác 6 tháng, nghiên cứu báo cáo UBND về lĩnh vực được phụ trách.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí và thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II/2019.