hoạt động khối chính quyền

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Giang Biên ngày 01/4/2019
Ngày đăng 01/04/2019 | 14:50  | Lượt xem: 126

UBND phường - Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở phường Giang Biên tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 19-CT/QU ngày 18/3/2019 của Quận ủy Long Biên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận; Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 27/3/2019 của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận, sáng ngày 01/4/2019, UBND phường - Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Giang Biên tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Giang Biên năm 2019.

Tham dự lễ ra quân có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đặng Thúy Vân - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; các đồng chí TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ dân phố; Ban chỉ huy Công an; các đồng chí cảch sát khu vực và các cộng tác viên, điều tra viên địa bàn cùng đến dự và triển khai nhiệm vụ.

Mục đích cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ cho công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Trước yêu cầu thu thập chính xác số liệu TÐT với nội dung phong phú và phức tạp như trên, thời gian qua, các công việc chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc ở phường, nhất là việc vẽ sơ đồ lập bảng kê địa bàn điều tra; hiệu chỉnh địa bàn; công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ điều tra viên đã được phường quan tâm chỉ đạo; việc phân công các điều tra viên và cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường đồng thời là thành viên BCĐ được phân công quản lý địa bàn đã được quán triệt, triển khai đầy đủ.

Để nâng cao chất lượng chung của cuộc tổng điều tra, BCĐ phường đặt ra yêu cầu lớn nhất của cuộc tổng điều tra từ ngày 01/4 đến ngày 20/4/2019 là phải thu thập được những thông tin chính xác nhất. Để đạt yêu cầu này, ngoài việc thông tin trên hệ thống đài truyền thanh của phường, BCĐ phường còn phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, các hình thức tuyên truyền, cổ động để nhân dân hiểu rõ và thấy được trách nhiệm của mình cần phải làm gì để giúp cho cán bộ điều tra đến hộ thu thập thông tin được chính xác. Bên cạnh đó, đã phân công các lực lượng như cán bộ Tổ dân phố hỗ trợ các điều tra viên trong công tác dẫn đường, lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn trong quá trình điều tra.

Với mục đích và ý nghĩa đó, phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường - Trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 phường Giang Biên đề nghị các ngành, đoàn thể chính trị, công an, lực lượng bảo vệ dân phố, các thành viên BCĐ và các điều tra viên nâng cao vai trò và trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và thực hiện tốt các nhiệm vụ do BCĐ phường phân công.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả, công tác chuẩn bị của Ban chỉ đạo phường. Đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo phường tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân các yêu cầu, nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện; đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình theo phương án tổng điều tra, chú trọng vấn đề bảo mật thông tin theo quy định.

Sau lễ ra quân, các điều tra viên đã khẩn trương xuống các địa bàn điều tra để làm nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, chắc chắn công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Giang Biên sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, nội dung, yêu cầu./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra quân:

Đ/c Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân
Đ/c Đặng Thúy Vân - PBT ĐU - CT UBND - Trưởng BCH TĐT dân số và nhà ở năm 2019
phát biểu tiếp thu ý kiến
Đ/c Đinh Đức Thịnh - Điều tra viên TDP số 7 phát biểu hưởng ứng
Đ/c Đặng Thúy Vân - CT UBND phường - Trưởng BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 và các điều tra viên trực tiếp phỏng vấn tại hộ
Các điều tra viên thực hiện phỏng vấn tại hộ