hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên họp giao ban công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019
Ngày đăng 28/03/2019 | 14:22  | Lượt xem: 58

Sáng 28/3/2019, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên họp giao ban công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Dự họp giao ban có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - ĐUV, Phó chủ tịch HĐND phường Giang Biên, các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban Pháp chế HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang thay mặt ban pháp chế báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2019. Theo đó, Ban pháp chế đã rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi HĐND ban hành Nghị quyết, khảo sát tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, giám sát chuyên đề về phối hợp thực hiện thi hành án trên địa bàn, giám sát thường xuyên trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Ngoài ra Ban pháp chế còn phối hợp với Ban kinh tế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND phường giám sát chuyên đề về tài sản công tại các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao phường, khảo sát phòng cháy, chữa cháy...

Ban pháp chế cũng đề ra nhiệm vụ quý II/2019 cụ thể như sau: Khảo sát tình hình lắp đặt camera an ninh , tham mưu các văn bản trước kỳ họp và tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các nội dung thẩm tra kỳ họp thứ VIII, giao ban công tác 6 tháng, đề xuất bổ sung thành viên ban pháp chế HĐND phường.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban pháp chế đều thống nhất kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ quý II/2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - phó chủ tịch HĐND phường phát biểu ý kiến chỉ đạo Ban cần cụ thể hóa kế hoạch giám sát vấn đề khó, gợi ý cách thức giám sát và thành phần tham gia giám sát đạt hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu Ban cần kiện toàn bổ sung để có thêm thành viên giúp ban hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - trưởng ban pháp chế tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các đồng chí và thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II/2019.