Hội đồng nhân dân

Kỳ họp bất thường HĐND phường Giang Biên khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 kiện toàn chức danh Trưởng Ban KTXH
Ngày đăng 23/10/2018 | 15:22  | Lượt xem: 1235

Chiều ngày 22/10/2018, tại Hội trường Trụ sở HĐND&UBND phường, Hội đồng nhân dân phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường; các ông (bà) đại biểu HĐND phường. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã xem xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Văn Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường, do không có điều kiện về thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò, nhiệm vụ của Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Hội đồng nhân dân phường đã thông qua bằng hình thức giơ tay để tán thành thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - PCT HĐND phường trình tại kỳ họp Tờ trình về việc
cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban KTXH HĐND phường

Với nhiệm vụ quan trọng tại kỳ họp, HĐND phường tiến hành công tác bầu cử bổ sung kiện toàn chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền của pháp luật quy định. Đồng chí Nguyễn Công Đức – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường – Đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 5 trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ số phiếu bầu là 22 phiếu/tổng số 22 đồng chí (vắng mặt 02 đồng chí), đạt 91,7%.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Xuân Hùng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Dương đối với hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Công Đức trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực, các ban HĐND và các đại biểu HĐND phường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phường, góp phần cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các ngành, đơn vị trong toàn phường thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường (đứng) phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp bất thường HĐND phường Giang Biên khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Giang Biên khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ vững đoàn kết, tập trung, dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND phường trong việc giới thiệu nhân sự, kiện toàn cơ cấu tổ chức và đảm bảo hoạt động của các ban HĐND phường./.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Các đại biểu tham dự cử hành nghi lễ Chào cờ tại kỳ họp
 
Chào cờ bế mạc kỳ họp