Danh sách khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 165/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng đột xuất đươn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 02/08/2019
Số 164/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 02/08/2019
Số 141/QĐ-CTUBND Quyết định thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 28/06/2019
Số 140/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 06/2019 28/06/2019
Số 129/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 01/06/2019
Số 93/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 04/2019 04/05/2019
Số 83/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2019 30/03/2019
Số 46/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2019 01/03/2019
Số 240/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018 02/11/2018
Số 201/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
Số 189/QĐ-UBND Quyết định vv khen thưởng tập thể, cá nhân cóa thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc 16/08/2018
Số 122/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 31/05/2018
Số 84/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng đột xuất các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi cây trồng năm 2017 11/04/2018
Số 71/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018 30/03/2018
Số 299/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 18/10/2017
Số 242/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2017 28/09/2017
Số 241/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng khuyến học năm 2017 26/09/2017
Số 230/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 06/09/2017
Số 235/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" năm 2017, cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong PTTĐ yêu nước quận Long Biên năm 2017"; sơ kết thi đua đợt I/2017 17/08/2017
Số 39/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị xét tặng danh hiệu "Người tốt- Việc tốt" quận Long Biên năm 2017 17/08/2017