công tác đảng

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giám sát Chi bộ TDP số 1 và Chi bộ TDP số 5 trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng
Ngày đăng 29/05/2019 | 15:44  | Lượt xem: 57

Chiều ngày 28/5/2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở HĐND&UBND phường, Đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, việc phân công nhiệm vụ đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với chi bộ TDP số 1 ,5.

Đoàn giám sát do đồng chí Đào Mạnh Trung -  chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phường làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 04 -QĐ/UBKTĐU ngày 08/05/2019 của ủy ban kiểm tra đảng ủy; Các đồng chí cấp ủy chi bộ TDP số 1 ,5.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe đồng chí Bí thư các chi bộ TDP số 1, 5 báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và việc phân công nhiệm vụ đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Báo cáo đã đánh giá rõ những cách làm, những giải pháp và kết quả nổi bật trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Bên cạnh đó, Cấp ủy các Chi bộ cũng đã nghiêm túc đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo giải trình và các tài liệu, hồ sơ được cung cấp, các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát theo sự phân công nhiệm vụ đã có sự trao đổi, làm rõ những kết quả, số liệu trong báo cáo trên từng nội dung cụ thể, đồng thời cũng gợi mở những cách làm, giải pháp mới để các Chi bộ thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đ/c Đào Mạnh Trung  -  chủ nhiệm ủy ban kiểm tra  Đảng ủy phường, trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Phát biểu đánh giá kết quả buổi giám sát, Đồng chí Đào Mạnh Trung, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế phân công nhiệm vụ đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các đoàn thể chính trị - xã hội tại tổ dân phố...Bên cạnh những ưu điểm, đồng chí Trưởng đoàn cũng nêu những nội dung còn hạn chế, cần được Chi bộ quan tâm thực hiện tốt hơn nữa để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.