công tác đảng

BTV Đảng ủy phường Giang Biên kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ đề năm 2019 "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - Văn minh" đối với chi bộ TDP số 10, 12, 14
Ngày đăng 30/07/2019 | 16:06  | Lượt xem: 105

Thực hiện Quyết định số 226-QĐ/ĐU, ngày 08/7/2019 của Đảng ủy, ngày 29/7/2019 Đoàn kiểm tra của Đảng ủy do đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận uỷ trong đó tập trung việc thực hiện chủ đề của Quận "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" đối với các chi bộ tổ dân phố số 10, 12 và 14.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 25/02/2019 của Đảng ủy phường về thực hiện Chương trình 03-CTr/QU trong đó tập trung việc thực hiện năm chủ đề 2019 "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - Văn minh". Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế; biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, quá trình theo dõi hoạt động của cấp ủy các tổ dân phố và trao đổi trực tiếp tại buổi kiểm tra cho thấy cơ bản các cấp ủy được kiểm tra đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU; các chi bộ đều xây dựng kế hoach thực hiện chủ đề vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp -văn minh; lãnh đạo các chi hội đoàn thể và tổ tình nguyện vì môi trường thực hiện tốt năm chủ đề 2019; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng nội dung công việc. Hàng tháng chi bộ sinh hoạt ban hành nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, triển khai đầy đủ nghị quyết của Đảng ủy phường, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nội dung công việc chỉ đạo thực hiện.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra được cho các chi bộ những ưu điểm và tồn tại cần được kiểm tra khắc phục.

Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí Thư Đảng ủy phường - Trưởng Đoàn kiểm tra đã phân tích, đánh giá chung những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế để các cấp ủy chi bộ điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện cho hiệu quả. Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo và ra thông báo kết luận./.