công tác đảng

Giang Biên tổ chức thông tin thời sự quý III/2019
Ngày đăng 15/07/2019 | 11:21  | Lượt xem: 148

Sáng 14/7/2019, tại hội trường UBND, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức thông tin thời sự quý III/2019. Tới dự có đồng chí Đinh Xuân Hùng -Quận uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ và hội viên cựu chiến binh phường Giang Biên. Đồng chí đại tá Tô Quang Hanh - Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về dự và trực tiếp làm báo cáo viên

Tại hội nghị, đồng chí đại tá Tô Quang Hanh - Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về dự và trực tiếp làm báo cáo viên. Buổi thông tin tuyên truyền thu hút 100 % đảng viên thuộc Đảng bộ và hội viên cựu chiến binh phường Giang Biên.

Trong buổi nói chuyện, các đảng viên và hội viên cựu chiến binh phường Giang Biên đã được nghe đại tá Tô Quang Hanh – báo cáo viên của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông báo tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước và công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình xây dựng Đảng, cần đảm bảo cương lĩnh chính trị của Đảng, đảm bảo tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030, nắm vững điều lệ Đảng, hướng tới xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời quán triệt những vấn đề cần chấn chỉnh, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoạt động đối thoại giữa Nhà nước và Nhân dân, qua đó nhấn mạnh tới việc chủ động đối thoại để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống của người dân, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo thêm niềm tin của nhân dân vào các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Một số nét nổi bật về tình hình thế giới nửa đầu năm 2019. Đồng chí đại tá Tô Quang Hanh nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là mối quan hệ toàn diện và rất quyết liệt trong bối cảnh Trung Quốc đang triển khai kế hoạch 3 chiến lược: Chiến lược vành đai, chiến lược về công nghệ và chiến lược cường quốc, điển hình như kế hoạch sản xuất đại Trung Quốc 2025 và tham vọng đại dương của Trung Quốc đối với khu vực biển Đông.Bên cạnh đó, mối quan hệ đối ngoại toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam cũng là một trong những nội dung được trình bày khái quát tại hội nghị.

Đây là buổi thông tin thời sự có ý nghĩa chính trị quan trọng, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng và thông tin định hướng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và quốc tế. Buổi thông tin thời sự cũng là dịp để các đảng viên, hội viên cựu chiến binh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.