công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 10/2019
Ngày đăng 29/10/2019 | 16:56  | Lượt xem: 82

Sáng ngày 29/10/2019 tại Phòng họp số 1 - trụ sở HĐND&UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 10/2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy phường tháng 10/2019 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019, các đồng chí dự họp đều cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết và các nội dung triển khai trọng tâm trong tháng 11;

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 10/2019 và yêu cầu HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trong tháng 11/2019 như sau: Tiếp tục thực hiện chủ đề của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”. HĐND phường tổ chức thành công kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND phường. HĐND, các ban HĐND, UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành. UBMTTQ xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân rõ người, rõ việc đảm bảo tổ chức thành công Ngày hội. UBND phường tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Tiếp tục rà soát nguồn thu trên địa bàn, duy trì chế độ báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách năm 2019 với Đảng ủy phường. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND phường.

 100% các đồng chí trong Ban chấp hành đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2019 của Ban chấp hành đảng bộ phường.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Kết luận kiểm tra của UBKT Đảng ủy phường và nhất trí thông qua đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.