công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 11/2019
Ngày đăng 28/11/2019 | 22:17  | Lượt xem: 162

Chiều ngày 28/11/2019 tại Phòng họp số 1 - trụ sở HĐND&UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 11/2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã  thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy phường tháng 11/2019 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019, các đồng chí dự họp đều cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết và các nội dung triển khai trọng tâm trong tháng 12;

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 11/2019 và yêu cầu HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trong tháng 12/2019 như sau:

1. Hội đồng nhân dân phường

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ họp HĐND phường lần thứ IX, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thực hiện giám sát  công tác thu hoa lợi công sản theo Kế hoạch.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. 

- Tổ chức tổng kết công tác năm

3. Ủy ban nhân dân phường

-  Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

- Quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND phường.

- Kiểm tra, rà soát hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Giang Biên để có phương thức giải quyết phù hợp với thực tế nhu cầu của xã viên.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục công tác giám sát của Hội đồng nhân dân phường.

- Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng cơ quan phường năm 2019.

- Tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

4. Công an phường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 100% các đồng chí trong Ban chấp hành đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2019 của Ban chấp hành đảng bộ phường.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã thông qua 02 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức của Chi bộ trường Mầm non Giang Biên và trường trung học cơ sở đô thị Việt Hưng./