công tác đảng

Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác lãnh đạo tháng 11/2019; triển khai kế hoạch kiểm điểm Đảng viên năm 2019
Ngày đăng 27/11/2019 | 16:55  | Lượt xem: 219

Chiều ngày 26/11/2019, tại Hội trường cơ quan phường, Đảng ủy phường tổ chức họp giao ban công tác lãnh đạo định kỳ tháng 11/2019 đồng thời triển khai kế hoạch kiểm điểm đảng viên năm 2019

Dự hội nghị có đồng chí Tạ Quang Hưng - Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, tổ trưởng 20 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, Đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 11/2019. Theo báo cáo, về cơ bản kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019 đã hoàn thành 100% theo kế hoạch tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 1.292.021.000 đồng, đạt 8.29% dự toán giao; công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo, thực hiện chi trả trợ cấp người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn phường; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về những vấn đề dân sinh, bức xúc xảy ra trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp đó, đồng chí cũng triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đảng bộ phường. Theo tiến độ dự kiến thực hiện xong các bước quy trình và hoàn thiện hồ sơ gửi Quận trước ngày 12/12/2019.

Sau khi nghe đồng chí Đào Mạnh Trung - PBT TTĐU triển khai các nội dung, hội nghị tập trung thảo luận, các ý kiến đều tập trung kế hoạch kiểm điểm đảng viên năm 2019 và đã được đồng chí Đào Mạnh Trung - PBT TTĐU giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019 và trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo tháng 12; kế hoạch kiểm điểm đảng viên năm 2019 của Đảng ủy phường đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

1. Tập trung Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đảng bộ phường đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”;

3. HĐND tổ chức tốt kỳ họp thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

5. Các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”; Công văn số 211-CV/QU ngày 9/8/2019 của Quận ủy về “Thực hiện quy định về quản lý đảng viên và sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng”; quán triệt, triển khai quy định số 1048-QĐ/QU, ngày 11/10/2019 “về việc cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên./.