công tác đảng

Giang Biên tổ chức hội nghị thống nhất phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập.
Ngày đăng 20/11/2019 | 21:21  | Lượt xem: 119

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTC, ngày 08/11/2019 của Ban tổ chức Quận ủy Long Biên, chiều ngày 20/11/2019, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức hội nghị thống nhất phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ thực hiện sáp nhập theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 30/9/2019 của UBND phường về sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thông qua dự thảo Phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường cụ thể: Sáp nhập Chi bộ Tổ dân phố số 8 với Chi bộ Tổ dân phố số 9 thành Chi bộ Tổ dân phố số 9; Chi bộ Tổ dân phố số 10 với Chi bộ Tổ dân phố số 11 thành Chi bộ Tổ dân phố số 10; Chi bộ Tổ dân phố số 12 với Chi bộ Tổ dân phố số 13 thành Chi bộ Tổ dân phố số 12.

Với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phải được thực hiện đồng thời với việc triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên” nhằm sớm ổn định hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; tạo điều kiện tổ chức tốt đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ phường, cấp ủy các chi bộ liên quan đều nhất trí với dự thảo phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố của Đảng ủy phường.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì kết luận:

1. Việc thực hiện sắp xếp chi bộ tổ dân phố phải đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, phát huy vai trò của của chi ủy và đảng viên trong chi bộ.

2. Việc sắp xếp các chi bộ tổ dân phố được thực hiện xong trước ngày 31/12/2019, có lộ trình cụ thể.

3. Các chi bộ có nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo phương án nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; tiếp nhận đảng viên của chi bộ được sáp nhập về sinh hoạt và thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thực hiện phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên (nếu có).

4. Giao MTTQ, các đoàn thể chính trị: Hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố theo quy định của Điều lệ Hội, hướng dẫn của cấp trên; Nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, giải quyết