công tác đảng

Đảng ủy phường Giang Biên giám sát các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023
Ngày đăng 11/10/2019 | 16:39  | Lượt xem: 44

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại phòng họp số 01, Đảng ủy giám sát các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 -2023 đối với 5 chi bộ , chi bộ TDP số 7,17,18 và chi bộ công an phường, chi bộ trường mầm non đô thị Việt Hưng.

Thực hiện quyết định số 282-QĐ/ĐU ngày 18/9/2019 kèm theo kế hoạch của Đảng ủy về giám sát các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại bội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, ngày 11/10/2019, tại phòng họp số 01, Đảng ủy phường tiến hành giám sát các chi bộ chi bộ TDP số 7, chi bộ TDP số 17, chi bộ TDP số 18, chi bộ Công an và chi bộ trường mầm non Đô Thị Việt Hưng. Thành phần đoàn giám sát theo quyết định số 282-QĐ-ĐU của Đảng ủy, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, trưởng đoàn giám sát, chủ trì hội nghị, đại diện các cấp ủy chi bộ được giám sát.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư đảng ủy phường chủ trì giám sát

Thay mặt cấp ủy chi bộ, 05 đồng chí bí thư chi bộ được giám sát báo cáo giải trình theo đề cương của đoàn giám sát đã gửi. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023  các chi bộ  đã tuyên truyền tới toàn thể đảng viên về chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của bộ chính trị, kế hoạch số 167 - KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường Giang Biên về “Tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ phường Giang Biên lần thứ XXVI". Các chi bộ đã và đang xây dựng kế hoạch; báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tại buổi giám sát các đồng chí trong đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm và những tồn tại để chi bộ được giám sát, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch chuẩn bị cho đại hội chi bộ thành công tốt đẹp.

Đ/c Đào Mạnh Trung - PBT Đảng ủy đóng góp tới các cấp ủy được giám sát

Đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, trưởng đoàn giám sát đã quán triệt tới các chi bộ được giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường trong việc chỉ đạo, chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, tiến tới đại hội đảng bộ phường lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị các chi bộ tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đạt kết quả cao nhất.