công tác đảng

Ban chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên thông qua Kế hoạch thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan
Ngày đăng 10/09/2019 | 13:55  | Lượt xem: 66

Sáng ngày 10/9/2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở UBND phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên thảo luận về dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan phường

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã  thảo luận về dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan; dự thảo phương án chuyển sinh hoạt đảng cho các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan phường.

Tóm tắt nội dung thảo luận, đồng chí Đinh Xuân Hùng – QUV – Bí thư Đảng ủy phường cho biết đã có 8 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến thống nhất với bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan, dự thảo phương án chuyển sinh hoạt đảng cho các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan phường. Các đồng chí đánh giá dự thảo Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bám sát các yêu cầu, nội dung của Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 117-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Kết luận 38-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, có kế thừa các văn bản chỉ đạo của Quận ủy Long Biên, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương./.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

(Đ/c Đinh Xuân Hùng - QUV- BTĐU phường chủ trì hội nghị)

(Đ/c Đào Mạnh Trung - Phó BT ĐU báo cáo các dự thảo tại hội nghị)