công tác đảng

Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 9/2019
Ngày đăng 04/09/2019 | 13:40  | Lượt xem: 21

Chiều ngày 03/9/2019, tại phòng họp số 1, Chi bộ cơ quan phường Giang Biên đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2019 và xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 9/2019. Dự họp có các đồng chí Đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Đoàn Văn Tình – Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Mở đầu buổi sinh hoạt, thay mặt cấp ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Công Đức – Phó bí thư chi bộ thông báo tới Đảng viên tình hình thời sự tại bản tin nội bộ của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên tháng 9/2019; chủ trương giải thể chi bộ cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019. Tổng số Đảng viên chi bộ cơ quan gồm 18 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức là 17 đồng chí, đảng viên dự bị là 01 đồng chí. Đảng viên trong chi bộ yên tâm công tác, giữ vững lập trường quan điểm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo tháng 8/2019; nội quy, quy chế cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng như: tham mưu tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Về phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2019, chi bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng gồm: Tham mưu chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2019-2020; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; triển khai kế hoạch thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan. Các đồng chí Đảng viên đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 9/2019. Đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu, Đảng viên trong chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn vai trò trách nhiệm với kết quả thực hiện, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kết luận buổi sinh hoạt, 100% đồng chí Đảng viên nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 9/2019.