công tác đảng

Giang Biên tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 16/05/2019 | 14:46  | Lượt xem: 106

Chiều ngày 15/5/2019, tại Hội trường trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã chủ trì hội nghị Quán triệt, tuyên truyền chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức người lao động cơ quan phường cùng hơn 500 đảng viên đảng bộ phường Giang Biên.

Hội nghị được nghe đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư đảng ủy phường thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận: Những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đã được hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó hạ tầng giao thông cơ bản được quan tâm đầu tư đồng bộ; tổ chức giao thông bước đầu đáp ứng sự gia tăng của người và phương tiện tham gia giao thông; nhận thực của cán bộ, nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đã có sự chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng, nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Nguyên nhân do một bộ phận người dân tham gia giao thông chưa nhận thức đầy đủ và chấp hành đúng các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông chưa đạt hiệu quả cao; hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông chưa chặt chẽ cũng như trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chức năng thực thi nhiệm vụ còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, đồng chí yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường tới cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy tắc ứng xử nơi công cộng....bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện “văn hóa giao thông” nhằm giảm thiểu thiệt hại của tai nạn giao thông đối với gia đình và toàn xã hội.