công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 4/2019
Ngày đăng 24/04/2019 | 09:11  | Lượt xem: 92

Chiều ngày 23/04/2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở HĐND&UBND phường Giang Biên, Ban chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên họp phiên thường kỳ thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Đảng ủy phường đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tháng 4/2019, dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019 của Đảng bộ phường. Theo đó, tháng 4/2019, Ban thường vụ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; Chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Giang Biên nhiệm kỳ 2019-2024; Chỉ đạo kiểm soát các dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn phường. Công tác xây dựng Đảng: Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với chi bộ số 4, 6 và chi bộ Trường tiểu học Giang Biên, 03 đồng chí Bí thư chi bộ số 4, 6 và chi bộ Trường tiểu học Giang Biên. Tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các tổ dân phố. Tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử giai đoạn 2018-2020 theo kế hoạch; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 29/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các chi bộ phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo kế hoạch; quan tâm lãnh đạo các hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về những vấn đề dân sinh, bức xúc xảy ra trên địa bàn. Hoạt động hội đồng nhân dân: Tổ chức trực tiếp công dân theo quy định. Sơ kết quý I, triển khai hoạt động quý II/2019. Tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hóa - thể thao phường các nhà văn hóa tổ dân phố; các trường công lập trên địa bàn phường. Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức giám sát việc thực hiện trật tự đô thị,vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền về phòng chống dịch bện trên địa bàn phường; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.. trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong tháng ước đạt 1.571.935.000 đồng. Duy trì tốt công tác kiểm tra giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Tổng số công trình xây dựng có phép: 20 công trình. Không có công trình xây dựng sai phép, không phép, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. Số hộ đã thu thuế xây dựng:  16 công trình = 179.892.000 đồng. Duy trì việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư đúng quy định.

(Đ/c Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Đảng ủy báo cáo tại hội nghị)

Thảo luận tại hội nghị, đã có 07 ý kiến tham gia đóng góp. Các ý kiến cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 5, đồng thời làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 của Đảng ủy - UBND phường - UBMTTQ, các đoàn thể và bổ sung thêm một số nhiệm vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, hoạt động tôn giáo, việc nắm bắt dư luận trong nhân dân, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã, việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường tóm tắt một số ý kiến đóng góp và kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 như sau: Tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5. Chỉ đạo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019. Chỉ đạo triển khai các hoạt động hè năm 2019; các trường học tổ chức tổng kết năm học 2018-2019.

100% các đồng chí trong Ban chấp hành đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo tháng 5/2019 của Ban chấp hành đảng bộ phường.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thông qua danh sách cán bộ tham gia lớp Trung cấp lý luận – Hành chính năm 2019 ./.