các trường học

Sự phát triển giáo dục của Giang Biên từ khi thực hiện phong trào diệt giặc dốt
Ngày đăng 18/05/2016 | 08:58  | Lượt xem: 5243

Sự phát triển giáo dục của Giang Biên từ khi thực hiện phong trào diệt giặc dốt

 

Thực hiện phong trào diệt giặc dốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban hành chính xã thành lập, Ban bình dân học vụ do đồng chí Trương Đăng Vò - Chủ tịch xã làm trưởng ban, ủy viên gồm các ông Nguyễn Tuấn Phú và Nguyễn Văn Hảo. Mỗi xóm tổ chức 1,2 lớp, mọi người ai chưa biết chữ đều được đi học, Đoàn thanh niên và chị em phụ nữ là lực lượng tiên phong trong học văn hóa. Lớp học được tổ chức tại các nhà dân và tận dụng tất cả mọi thứ phục vụ lớp học như: bàn ghế uống ước, giường và cánh cửa. Với mục tiêu đặt gia trong thời gian ngắn, mọi người phải biết đọc, biết viết và biết làm 4 phép tính. Giáo viên đảm nhiệm thời gian đó là Ông giáo Quýnh và ông Nguyễn Trọng Cách, ông giáo Hồng và ông giáo Giang. Năm 1956 trường tiểu học Giang Biên được thành lập và hiệu trưởng đầu tiên là thầy Nguyễn Văn Khánh. Sau hơn 60 năm phát triển, đến nay hệ các trường học Giang Biên đã có nhiều phát triển, hiện trên địa bàn phường có: 2 trường mâm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học và toàn bộ các trường trên đều đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.

Hệ thống các trường gồm:

1. Trường mầm non Giang Biên

2. Trường mầm non đô thị Việt Hưng

3. Trường tiểu học Giang Biên

4. Trường trung học GIang Biên

5. Trường tiểu học đô thị Việt Hưng

6. Trường trung học đô thị Việt Hưng

7 Trường mầm non Tràng An