Bài viết chuyên sâu

Giang Biên với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 25/09/2019 | 14:49  | Lượt xem: 49

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường Giang Biên đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch và bền vững.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Giang Biên luôn được Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm. Bên cạnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, còn có sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, giúp cho Giang Biên ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp. Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Long Biên, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo như Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 29/01/2019 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn, Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 30/01/2019 về phát động phong trào “chống rác thải nhựa”.

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. UBND phường đã tiến hành niêm yết công khai danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại UBND phường, trụ sở các tổ dân phố, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.

So với thời điểm rà soát, thống kê đầu năm 2018, trên toàn địa bàn phường đã giảm 4/11 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư đó là kết quả tích cực trong công tác tuyên truyên sâu rộng đến đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường về tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống. UBND phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường áp dụng các biện pháp đảm bảo vệ sinh, thường xuyên dọn dẹp khu chăn nuôi, không thải trực tiếp chất thải chăn nuôi ra hệ thống thoát nước chung, giảm dần đàn gia súc theo lộ trình của phòng kinh tế quận thời hạn đến cuối năm 2019 không còn chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trong khu dân cư và đến cuối năm 2020 không còn hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung khu vực vùng bãi.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, UBND phường đã kiện toàn câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường với tổng số 422 thành viên thực hiện duy trì vườn hoa tại các tổ dân phố vào thứ 7, chủ nhật mỗi tháng 1 lần theo quy chế hoạt động của câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường”.

Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền lưu động thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp” vào ngày 06/08/2019; vận động nhân dân các tổ dân phố cùng công đoàn cơ quan phường dọn cỏ và trồng hoa tại nhà văn hóa khu vực Tình Quang. Phối hợp với hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường tổ chức trồng hoa tại 2 điểm chân rác thành đoạn đường hoa.

Ngày 6/9/2018, UBND -UB MTTQ phường phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện “chống rác thải nhựa” đến cuối năm 2020 và các năm tiếp theo, hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về tác hại của việc sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, cũng như tuyên truyền, thay đổi nhận thức, thói quen  sử dụng túi nilong để góp phần bảo vệ môi trường. Tại hội nghị đã tổ chức lễ ký bản cam kết chống rác thải nhựa đối với lãnh đạo 20 tổ dân phố và toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường.

Với phương châm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đảm bảo cho công tác vệ quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn đi vào nề nếp, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đối với công tác giảm bụi, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các trường hợp xây dựng, các chủ công trình thực hiện nghiêm túc việc che chắn, tưới nước khu vực thi công nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, đã phát huy vai trò giám sát của các tổ tự quản, tăng cường công tác kiểm tra, tích cực chủ động phối hợp với công ty cổ phần đô thị Phú Thành thực hiện tốt quy trình đổi mới thu gom rác thải bằng xe cơ giới, phát động tổng vệ sinh môi trường gắn với các đợt ra quân xử lý vi phạm TTĐT và VSMT. Tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước và đề nghị UBND quận hỗ trợ kinh phí duy tu, nạo vét hệ thống mương đường 9 , mương Lạch để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Có thể nói, công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn phường đã có  nhiều chuyển biến tích cực hiệu quả: Đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo, cụ thể hoá được các nội dung nhiệm vụ quản lý về bảo vệ môi trường ở địa phương thể hiện sự quan tâm và tăng cường chỉ đạo của chính quyền, trở thành yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để đưa quản lý bảo vệ môi trường đi vào nề nếp. Đã tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường năng lực tham mưu đề xuất của các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về môi trường. Đẩy mạnh sự phối hợp và trách nhiệm các ngành, các đơn vị, tổ dân phố trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Tuy nhiên bên cạnh một số kết quả đã đạt được công tác VSMT trên địa bàn vẫn còn gặp phải một số các tồn tại như việc nhận thức về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường của một số người dân còn chưa tốt, vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng giờ, đúng nơi quy định gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Việc xử lý các hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường còn gặp nhiều khó khăn, do tập quán sản xuất và nằm rải rác tại các khu dân cư, bên cạnh đó hệ thống nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất của một số hộ kinh doanh còn chưa xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Trước những khó khăn và tồn tại nêu trên, trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên, Đảng ủy phường bằng việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước ở địa phương về bảo vệ môi trường. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, mở lớp tập huấn về luật bảo vệ môi trường và lồng ghép chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường vào các bậc học trong các trường học, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc trong việc phát động, triển khai nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường như: phong trào "5 không, 3 sạch" do hội LHPN làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" của Đoàn Thanh niên... Thông qua các phong trào, nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, huy động được mọi nguồn lực từ cộng đồng dân cư để thực hiện công tác vệ sinh môi trường đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thay đổi về nhận thức, hành vi của người dân về bảo vệ môi trường.