Bài viết chuyên sâu

Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam phường Giang Biên với tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
Ngày đăng 29/10/2019 | 07:58  | Lượt xem: 93

Để có những thành quả tốt trong việc huy động quỹ vì người nghèo, chắc hẳn MTTQ phường Giang Biên có nhiều cách làm, hình thức vận động để làm giầu quỹ vì người nghèo.

Tháng cao điểm “ vì người nghèo” từ lâu đã trở thành hành động, nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn sâu sắc trong đời sống nhân dân, được toàn xã hội hưởng ứng; đã khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền , các ban ngành đoàn thể, đặc biệt quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo có chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động “vì người nghèo” để chăm lo đời sống cả về vật chất lẫn động viên về tinh thần đối với các hộ nghèo.

Từ tình hình thực tế của địa phương, Ban thường trực Ủy ban MTTQ , ban vận động quỹ vì người nghèo phường Giang Biên đã khảo sát, phân loại đối tượng để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vì người nghèo ngay từ đầu năm. Hàng năm, UBMTTQ, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đều kêu gọi, phát động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã phát động được 20.000.000đ, tính đến hết tháng 10, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 100 triệu đồng. Để có được kết quả trên, MTTQ phường Giang Biên cùng Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã có nhiều cách làm hay, hình thức vận động để nhân dân cùng chung tay với hệ thống chính trị giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Hoài - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phát động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"

Một điều quan trọng trong việc quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo được đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, khẳng định quỹ vì người nghèo chỉ phục vụ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn phường. Từ đầu năm tới nay, Ban vận động quỹ vì người nghèo đã trích quỹ vì người nghèo để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và con hộ nghèo với số tiền là 28.000.000 đồng nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, động viên con hộ nghèo trong học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh tặng quà con hộ nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới

MTTQ đã đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để có sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Hàng năm, Ban vận động quỹ vì người nghèo cũng đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động và ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Nhân tháng hành động ngày vì người nghèo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  cùng các đoàn thể, tổ chức thành viên phường Giang Biên đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo và cận nghèo với số tiền là 10.400.000 đồng. Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ xây mới và sửa cho 7 hộ nghèo có nhà mới với số tiền 367.000.000 đồng.

Ảnh tặng quà hộ nghèo trên địa bàn phường

Bằng việc tập trung rà soát, phân loại nguyên nhân nghèo của từng gia đình để có hình thức hỗ trợ phù hợp có trọng tâm, trọng điểm kết quả giảm nghèo của phường Giang Biên đã đạt những kết quả tích cực, 100% hộ nghèo thoát nghèo năm 2019. Những nỗ lực đó thật sự hiệu quả góp phần to lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2019.

Trong thời gian tới, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” phát huy đoàn kết, kêu gọi tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân tiếp tục hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tăng thu nhập, mức sống, đảm bảo ổn định kinh tế cho người khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.