Bài viết chuyên sâu

Những thành tích nổi bật của Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam phường Giang Biên năm 2019.
Ngày đăng 04/12/2019 | 10:45  | Lượt xem: 61

Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận phường Giang Biên diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của địa phương.

Năm 2019, vai trò của MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận và các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Ngay từ đầu năm UBMTTQ phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn các Ban công tác mặt trận các tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền các ngày lễ lớn chào mừng 89 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Quốc khánh nước Việt Nam, 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam phường Giang Biên và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. UBMTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt năm chủ đề 2019 hành động vì một Long Biên “xanh- sạch - đẹp - văn minh”, cuộc vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo; quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết quả, đã vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam được trên 97 triệu đồng, phối hợp vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 130 triệu đồng, quỹ vì người nghèo được 106 triệu đồng.

Hình ảnh tặng quà con hộ nghèo nhân ngày khai giảng

MTTQ và các tổ chức thành viên phường Giang Biên phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện mô hình “ Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2018- 2020 và thống nhất phương án giảm nghèo năm 2019 theo mô hình. Đã vận động 01 cá nhân và 03 tập thể hỗ trợ 05 hộ giảm nghèo không có khả năng thoát nghèo với hình thức hỗ trợ định kỳ hàng tháng. Tổng số tiền trong năm là 39 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, trên địa bàn phường 16/16 thoát hộ nghèo.

MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo 20/20 tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại 20 TDP gắn với việc thực hiện chủ đề “ Vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp - văn minh”; tổ chức 01 hội nghị đại biểu nhân dân tại phường với sự có mặt của hơn 200 đại biểu nhân dân cơ quan, trường học, công an tại hội nghị đã có 20/20 TDP; 07 trường học và đơn vị công an phường ký cam kết với UBND và UBMTTQ phường thực hiện xây dựng môi trường cơ quan, trường học, TDP xanh- sạch - đẹp - văn minh.

Hình ảnh nhân dân tham gia lao động, tổng vệ sinh môi trường

UBMTTQ tuyên truyền thực hiện việc cưới, việc tang và lễ Hội văn minh . Năm 2019, toàn phường có 66 hộ tổ chức cưới cho con tiết kiệm, trang trọng. Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, toàn phường có 43/49 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 87,75%. 2 Hội làng tổ chức văn minh, tiết kiệm.

Phối hợp với UBND phường tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2019, tại ngày hội đã biểu dương khen thưởng 110 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 20 liên gia tiêu biểu năm 2019, khen thưởng 6 tập thể và 67 cá nhân tiêu biểu trong thực tốt chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” năm 2019. Tổ chức Hội chợ quê với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  tổ chức thi kéo co đã trao 01 giải nhất; 01 giải nhì và 03 giải ba. Tổ chức thành công đêm liên hoan văn nghệ chào mừng  89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).

Hình ảnh khen thưởng tại ngày Hội đại đoàn kết toàn dân

MTTQ phường Giang Biên đã phối hớp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 và thứ 9 HĐND phường tại 6 đơn vị bầu cử, đôn đốc giám sát UBND phường quan tâm trả lời các ý kiến của cử tri. Trong năm đã phối hợp hòa giải thành công 17/17 vụ. MTTQ tham gia giám sát thường xuyên và chuyên đề về đề án lực lượng tham gia quản lý TTĐT,TTXD,VSMT, 6 quy chế dân chủ của quận Long Biên, giám sát hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, phối hợp giám sát VSATTP tại các hộ kinh doanh buôn bán ở chợ và các tuyến phố, các trường học trên địa bàn phường. Thường xuyên giám sát công tác cải cách, việc tiếp nhận và trả kết quả, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa, đã lấy 325 phiếu trong đó có 312 phiếu đánh giá rất tốt, 100% hồ sơ trả đúng hẹn, thái độ niềm nở, hướng dẫn hồ sơ giải thích rõ ràng. Giám sát 140/140 công trình xây dựng nhà ở tư nhân đều có phép và niêm yết giấy phép tại chân công trình. Giám sát thường xuyên về thực hiện Nghị quyết TW4 và chỉ thị 05 của bộ chính trị và bộ quy tắc ứng xử tới 40 đồng chí cán bộ công chức, viên chức ,hợp động tại cơ quan. Giám sát, nhận xét 986 đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú.

Hình ảnh giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban thanh tra nhân dân, tổ giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giám sát, phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công các công trình tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường Giang Biên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động xây dựng tổ dân phố “xanh- sạch - đẹp - văn minh” , xây dựng phường văn minh đô thị, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Giang Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.