Bài viết chuyên sâu

UB MTTQ phường Giang Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 28/06/2019 | 14:57  | Lượt xem: 98

Thời gian qua, UB MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Trong sáu tháng đầu năm 2019, UB MTTQ Việt Nam phường đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giang Biên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

Bám sát sự chỉ đạo của UB MTTQ Việt Nam quận Long Biên, ngay từ đầu năm 2019, UB MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019. MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đặc biệt, MTTQ phường đã tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với UBND phường tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019. Các hội nghị đã diễn ra thành công trên tinh thần dân chủ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. Năm 2019, toàn phường đã có 3992/4174 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá; 20/20 tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa. UB MTTQ phường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Hiện nay, hầu hết gia đình trên địa bàn phường đều không tổ chức ăn uống linh đình khi nhà có tang, các thủ tục lạc hậu đã loại bỏ. Trong 6 tháng đầu năm có 24/29 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 82,75%, 37 đôi đăng ký kết hôn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBMTTQ phường đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ vào quỹ Vì người nghèo của phường. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ phường vận động được hơn 70 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, phường đã trích và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với số tổng số tiền 6.600.000 đồng, tặng quà con hộ nghèo, cận nghèo trong độ tuổi đi học với số tổng số tiền 2.600.000 đồng. Ngoài ra, UB MTTQ phường phối hợp với UBND tặng quà các đối tượng đầy đủ chu đáo trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ phường đã tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn phường về ý nghĩa mục đích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong tháng 5/2019, UB MTTQ phường tổ chức tuyên truyền 01 buổi 285 lượt người tham dự. Phối hợp với hội phụ nữ tổ chức cho hơn 100 thành viên Ban công tác mặt trận và chi hội phụ nữ đi thăm quan dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền tại nhà máy ACECOOK Hưng Yên.

MTTQ và các thành viên tham quan thực tế hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Công tác giám sát và phản biện được UB MTTQ phường thực hiện có hiệu quả. MTTQ tổ chức giám sát thường xuyên 25 buổi về  TTĐT, TTXD, VSMT, VSATTP và  6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Qua thực tế giám sát, về cơ bản các hộ dân đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định về TTXD, TTĐT, VSMT. Tuy nhiên, trên địa bàn phường  vẫn còn một số trường hợp đổ rác không đúng giờ và đúng nơi quy định, tình trạng đổ trộm phế thải tại các khu đất trống tổ 18 và cạnh đường Phúc Lợi, sườn sông tổ 1,2. Công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa phường được UB MTTQ phường giám sát thường xuyên. Việc giám sát cán bộ công chức, người lao động tại cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. UB MTTQ phường đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công dân bằng phiếu tại bộ phận một cửa phường 13 buổi với 193 phiếu phát ra. Kết quả: 185 phiếu đánh giá rất tốt đạt tỷ lệ 95,85%, 8 phiếu đánh giá tốt đạt tỷ lệ 4,14%, 100% trả kết quả đúng hẹn, tiếp dân niềm nở, giải thích rõ ràng. UB MTTQ phường đã siám sát 54/54 công trình xây dựng nhà tư nhân, các công trình đều được cấp phép và treo giấy phép tại chân công trình. Ủy ban MTTQ phường, các BCTMT, các tổ chức thành viên thường xuyên năm bắt tình hình diễn ra ở các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyên vận động và thăm hỏi các nhà sư dịp Tết nguyên đán và lễ hội truyền thống của 2 cụm dân cư, lễ Phật Đản.

UB MTTQ phường tổ chức thành công Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ phường đã tiếp tục củng cố công tác tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UB MTTQ. Tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam phường Giang Biên lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội đã bầu 43 ông bà tham gia vào UBMTTQ phường lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024 và UBMTTQ phường đã họp 02 kỳ họp thứ I, II nhiệm kỳ 2019-2024. Tổng kết công tác MTTQ năm 2018 phát động thi đua năm 2019 và sơ kết công tác MTTQ và TTND&GSĐTCD quý I/2019. Kiện toàn 01 trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố; 03 thành viên  ban công tác Mặt trận. Tổ chức tổng kết hoạt động Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2019-2021. Tổ chức kiểm tra hoạt động các Ban công tác mặt trận và “Nhóm nòng cốt”. Qua công tác kiểm tra, các ban công tác mặt trận và các nhóm nòng cốt có thực hiện việc ghi chép hệ thống sổ sách. Tuy nhiên còn một vài nhóm nòng cốt việc ghi chép sổ sách còn chưa thể hiện được hết các nội dung.

Đối với hoạt động của thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng động. UB MTTQ phường đã chỉ đạo thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tập trung thực hiện chức năng giám sát trên các lĩnh vực, giám sát các công trình nhà ở riêng lẻ. Các công trình đều chấp hành xây dựng đúng theo thiết kế, kỹ thuật đảm bảo chất lượng, thực hiện công khai dân chủ, treo giây phép tại chân công trình. Phối hợp  giám sát 3 vụ, phản ánh 01 vụ vi phạm về xúc đất 64 do người dân cho thuê để đổ chất thải xây dựng đã được chính quyền giải quyết kịp thời.

Thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, UB MTTQ phường đã thành lập 3 tổ tuyên truyền, vận động giám sát và phối hợp thực hiện tuyến đường, tuyến phố Xanh – sạch – đẹp - văn minh. Tổ đã thực hiện được 35 cuộc tuyên truyền, vận động, giám sát.Tổ tự quản do UBMTTQ phát động tích cực chủ động vận động nhân dân tại các tuyền đường có tên trang hoàng lại nhà cửa bằng việc bổ sung cây xanh, quét sơn và tổng vệ sinh, thu gom rác đúng giờ đúng nơi quy định. Định kỳ hàng tháng câu lạc bộ đã tổ chức phát động tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây xanh thảm cỏ trên địa bàn phường. Sáu tháng đầu năm 2019, CLB và nhân dân đã tổ chức lao động được 13 buổi tại các tổ  dân phố đã phát động tổng vệ sinh tại các khu vực công viên, vườn hoa, các khu di tích và các khu vực tổ dân phố thu hút hàng 1.000 người tham gia lao động đào cỏ, chăm hoa, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

MTTQ phường tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh"

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UB MTTQ phường cho biết “Có được những kết quả trên là do có sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, sự vào cuộc của UB MTTQ và các tổ chức thành viên cùng sự tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường”.Thời gian tới, UB MTTQ phường sẽ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương.Tuyên truyền, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; nhóm sinh hoạt đạo đã được chấp thuận thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các ban công tác mặt trận ở cơ sở. Đặc biệt, UB MTTQ thường xuyên giám sát công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tại các tuyến đường phố thực hiện tốt chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp - văn minh”.