Bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 18/06/2019 | 15:31  | Lượt xem: 101

Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội cựu chiến binh phường Giang Biên đang tập hợp vận động, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh xây dựng tổ chức hội phát triển nhanh chóng cả về quy mô, số lượng hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hội cựu chiến binh phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào các nhiệm vụ của phường. Vai trò, vị trí hoạt động của hội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng.

Năm 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Giang Biên có 465 đồng chí, sinh hoạt tại 16 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hội đã kết nạp hội viên 13/8 hội viên mới vượt 162% so với chỉ tiêu quận giao năm 2019. Bám sát vào chương trình công tác của Quận hội Long Biên, nghị quyết của Đảng ủy phường Giang Biên, ngay từ đầu năm 2019, Hội CCB phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên đề. Hội CCB đã tổ chức tuyên truyền cho hội viên tham gia các hoạt động của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, hội CCB phường đã phối hợp các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền chương trình 02 thành phố và quận ủy về “Phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “ Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp, văn minh. Tham gia đội tình nguyện vì môi trường, tham gia trồng hoa tổ dân phố số 10,11, tổng vệ sinh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các tổ dân phố, vườn hoa, công viên, duy trì vệ sinh tuyến đường CCB tự quản tại 2 chi hội 5 và 18. Tuyên truyền vận động hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Hội CCB phường tham gia tổng vệ sinh môi trường

Thời gian qua, Hội CCB phường Giang Biên luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương. Hội đã tổ chức nghe thời sự 02 buổi với 690 hội viên CCB tham gia, cung cấp báo, tạp chí, tài liệu cho cán bộ hội viên từ đó đa số cán bộ, hội viên xác định tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua học tập, bồi dưỡng trong Hội để giáo dục các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị của người CCB gương mẫu trong lời nói, việc làm; giáo dục động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ ngay từ cơ sở; cùng với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết có kết quả các mâu thuẫn, trong nội bộ, các vụ khiếu kiện trong nhân dân, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, góp phần giữ ổn định tình hình địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, đoàn thanh niên phường duy trì hoạt động của 9 câu lạc bộ Cựu quân nhân với 227 thành viên. Phối hợp công an, quân sự địa phương tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tuyên truyền nam thanh niên khám tuyển NVQS, lên đường nhập ngũ 07/6 chỉ tiêu quận giao vượt 116,6% đảm bảo chất lượng gắn với phong trào“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh trật tự trị an trước trong và sau tết Kỷ Hợi.

Hội CCB phường đã triển khai thực hiện  có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi hội CCB cơ sở quận Long Biên. Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội CCB phường đã tổng kết, nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB phường đã tổ chức thành công hội diễn văn nghệ chào mừng chào mừng 44 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập Hội CCBVN số tiền do xã hội hóa 100% bằng nguồn xã hội hóa với số tiền 17 triệu đồng. Hội CCB tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” Giai đoạn 2014 - 2019 khen thưởng 04 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu. Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm vận động, tập hợp, hoạt động Câu lạc bộ cựu quân nhân giai đoàn 2014 - 2019 biểu dương khen thưởng 02 câu lạc bộ tiêu biểu.

Hội CCB phường tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB phường Giang Biên đã triển khai thu hội phí, các loại quỹ các chi hội theo kế hoạch. Kết quả, quỹ xóa nhà dột nát của hội đạt chỉ tiêu quận giao. Trong đó, chi hội 7 mỗi hội viên ủng hộ bình quân 21.700đ/hội viên. Hội CCB phường đã nộp về quận hội số tiền 3.319.200 đồng (100%). Thu chân quỹ năm 2019 mỗi hội viên 100.000đồng nâng chân quỹ đến 30/5/2019 lên 600.000đồng/ hội viên. Hội giám sát 06/9 chi hội đạt 67% so với kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát về triển khai công tác năm và sử dụng vốn vay NHCSXH theo kế hoạch qua giám sát các chi hội đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tư tưởng cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ chương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã chủ động phối hợp NHCSXH quận Long Biên ủy thác tạo điều kiện cho hội viên CCB, thành viên Cựu quân nhân vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho 226 lao động. Hiện nay hội không có hộ nghèo và hộ cận nghèo, hội đã trích quỹ của Hội cho 06 hội viên vay vốn với lãi xuất thấp số tiền 260 triệu đồng. Tiêu biểu hội viên phát triển kinh tế giỏi như  đồng chí Thuấn chi hội 1, đồng chí Đạo chi hội 5, đồng chí Dị chi hội 6, đồng chí Nghĩ, đồng chí Liêm chi hội 7 và nhiều đồng chí khác. Bên cạnh đó, Hội CCB phường cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cựu chiến binh. Hội đã thăm hỏi, mừng thọ hội viên, tặng quà 7 thanh niên nhập ngũ, phúng viếng hội viên qua đời, trợ cấp hội viên khó khăn, gặp mặt tặng quà hội viên tham gia chiến đấu Campuchia, hỗ trợ 01 hộ nghèo thoát nghèo, tổ chức tiêu binh cho hội viên qua đời đúng nghi lễ, được nhân dân ghi nhận với số tiền là 26.750.000đ. Ngoài ra, hội CCB phường đã tổ chức cho cán bộ thăm chiến trường xưa 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho 46 đồng chí tham gia an toàn tuyệt đối.

Hội CCB phường tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa

Thời gian qua, hội CCB phường đã phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống. Tổng số dư nợ mới hết tháng 6/2019: 9tỷ 040 triệu đồng. Số tổ vay: 04 tổ; gồm 02 dự án; số hội viên vay: 188 người, giải quyết việc làm cho 226 lao động.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, Hội CCB phường sẽ ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân. Đặc biệt, Hội CCB phường Giang Biên sẽ tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.