Bài viết chuyên sâu

Giang Biên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu PTKT, VHXH, ANQP năm 2019
Ngày đăng 24/12/2019 | 15:43  | Lượt xem: 93

Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới cơ sở, phường Giang Biên đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt cao so với kế hoạch giao.

Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2021; tiếp tục thực hiện chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với nhiều nội dung mới và năm chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” với mục tiêu và quyết tâm cao; Với sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả quan trọng.

Hoàn thành toàn diện 06/08 chỉ tiêu kế hoạch do UBND quận và HĐND phường giao: Ước thu ngân sách nhà nước: 16.227.000.000 đồng, đạt 104% so với dự toán; Ước thực hiện chi ngân sách: 12.975.198.000 đồng, đạt 91,1% so với dự toán sau bổ sung; Giảm tỷ suất sinh thô 16,04‰, giảm 0,07‰ so với năm 2018. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,34%. Số hộ thoát nghèo: 16 hộ đạt 800%. Số hộ dân cư được công nhận danh hiệu “ Gia đình văn hóa”: 4047/4174 hộ gia đình đạt tỷ lệ 97%, vượt chỉ tiêu giao 9%. Số tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa: 17/20 tổ, đạt 85%, vượt chỉ tiêu giao 15%. Đối với chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức: 21/24 người (Do cán bộ kiêm nhiệm và thiếu 01 công chức nguồn thành phố không về công tác tại UBND phường trong đợt thi tuyển công chức tháng 6/2019); 01 chỉ tiêu không thực hiện và đánh giá: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp lần đầu), do UBND quận không giao chỉ tiêu năm 2019, UBND phường đã hoàn thành việc cấp GCN QSD đất đối với các thửa đất trong khu dân cư từ năm 2017.

Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao. Duy trì thực hiện 14 quy trình điều hành chung cấp phường và 16 quy trình riêng tại đơn vị. Tổ chức 01 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn; 02 buổi đối thoại với nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố (TDP); sáp nhập TDP trên địa bàn quận”; hoàn thiện hồ sơ trình quận và thành phố sáp nhập 06 tổ dân phố (TDP 8,9,10,11,12,13) thành 03 tổ dân phố mới; kiện toàn cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố (Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận). Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công sở và nơi công cộng theo Quyết định số 522/QĐ-UBND và QĐ số 1665/QĐ-UBND thành phố Hà Nội.

Tích cực triển khai thực hiện năm chủ đề của quận ‘Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”. Duy trì thực hiện tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh tại các nhà văn hóa tổ dân phố, vườn hoa, công viên, các khu vực công cộng; nhân rộng mô hình điểm trồng hoa, cây xanh. Tiếp tục vận động nhân dân xã hội hoá thực hiện trồng hoa, thảm cỏ, cây xanh, lắp đặt máy dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các vườn hoa khu đô thị Việt Hưng. Lắp đặt bổ sung các biển báo giao thông, gương cầu lồi tại cửa khẩu đê sông Đuống, gờ giảm tốc, sơn kẻ vạch tại tuyến Đê Vàng, Nguyễn Cao Luyện, Thép Mới, tuyến đường CT15, tuyến đường Ruby đến Tái định cư, phố Vạn Hạnh; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 7 Mai Chí Thọ. Duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường; thực hiện chăm sóc cây xanh, làm cỏ tại các vườn hoa, tuyến phố, góp phần duy trì, làm đẹp cảnh quan đô thị.

Kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Chỉ đạo các hộ dân thực hiện gieo cấy 02 vụ lúa với diện tích gieo cấy 60 ha; 62 ha cây ăn quả và 02 ha cây trồng khác. Hoàn thiện hồ sơ cấp chứng nhận vùng sản xuất rau an toàn tại khu I với diện tích 3 ha theo tiêu chuẩn VietGap. Duy trì, phát triển diện tích 3,3 ha rau an toàn tại khu 4, khu 5 và 8,2 ha trồng cây ăn quả tại khu Sùng, khu Hồ Tròn. Kiếm soát, xử lý dịch tả lợn Châu Phi: Tổ chức tiêu hủy 701 con lợn nhiễm dịch tả Châu Phi với trọng lượng 73.970 kg; hỗ trợ kinh phí tiêu hủy 2.606.529.472 đồng. Tổ chức tiêm vacxin phòng dịch bệnh cho 2.710 gia súc, gia cầm. Phun tiêu độc, khử trùng môi trường tại các địa điểm công cộng, các hộ chăn nuôi, 02 chợ dân sinh với diện tích 150.000 m3.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và GPMB được thực hiện tốt. Năm 2019 thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/P1, C.6/P2, C.6/CC3. Thực hiện lấy ý kiến khu dân cư về quy hoạch chi tiết 1/500 cảng Giang Biên. Tiếp tục thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý, kiểm tra đối với 35 khu đất công trên địa bàn phường, 65 ô đất xen kẹt trong khu dân cư; kịp thời xử lý các sai phạm phát sinh. Khắc phục, xử lý đối với những trường hợp vi phạm về đất đai theo nội dung Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và quản lý nhà chung cư được quản lý chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện trật tự văn minh đô thị bằng nhiều giải pháp đồng bộ; triển khai và tăng cường thực hiện phương án khoán quản thực hiện đề án “nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020”. Các vi phạm về trật tự đô thị đã giảm, tỷ lệ tái vi phạm được hạn chế, các tuyến phố cơ bản đảm bảo mỹ quan đô thị. 100% các công trình riêng lẻ, các dự án xây dựng nhà chung cư có phép và thực hiện việc công khai dân chủ theo quy định. Tỷ lệ rác thải thu gom trong ngày đạt 100% theo kế hoạch quận giao.

Các hoạt động Văn hóa - xã hội với nhiều phong trào đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền được nâng cao, thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 207 chương trình với 414 buổi phát thanh; sử dụng 1817 tin bài, tài liệu của quận, phường. Chăng treo 1050 khẩu hiệu, băng zôn, pa nơ các loại tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, các ngày lễ của đất nước. Tổ chức 06 đêm văn nghệ quần chúng; 20 buổi giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn. Tham gia giải cờ tướng, giải bóng bàn Cup 27/3 đạt giải nhì đồng đội nam, giải ba cá nhân nam trên 46 tuổi và 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba môn cờ tướng. Tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với 800 vận động viên tham gia; tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 46 vì hòa bình. Tham gia và đạt giải nhất môn bóng chuyền hơi nam, giải ba bóng chuyền hơi nữ chào mừng thành công Đại hội MTTQ quận; 01 giải nhất cá nhân nữ, 1 giải ba đồng đội nữ tại Giải chạy báo Hà nội mới lần thứ 46. Duy trì mô hình hoạt động nhà văn hóa TDP làm điểm cấp quận.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của các cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9 cho 2.038 lượt người có công và 520 lượt người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 939,9 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 136.360.000 đồng. Hoàn thành chỉ tiêu điều dưỡng tại Trung tâm cho 24/19 người có công, đạt 126% chỉ tiêu quận giao. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 488 lao động, đạt 140% chỉ tiêu quận giao. Thực hiện cai nghiện bắt buộc 06/02 đối tượng, đạt tỷ lệ 300%. Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm: 07/6 đối tượng, đạt tỷ lệ 117%; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 06/02 đối tượng, đạt 300% chỉ tiệu quận giao. Công tác chữ thập đỏ, hiến máu nhân đạo được tổ chức tích cực và thu hút được đông đảo thành phần nhân dân tham gia, hưởng ứng. Tuyên truyền vận động hiến máu được 186 đơn vị máu, đạt 140% kế hoạch giao.

Tình hình ANCT trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững ổn định. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, dịp Lễ, Tết. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá là 14 vụ, đạt 53,8%. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo hiệu quả. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác dự bị động viên, công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật, công tác sẵn sàng chiến đấu. Giao quân nhập ngũ đạt 116% chỉ tiêu quận giao.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng, công tác tự kiểm tra công vụ và hoạt động mô hình chuẩn của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Năm 2019 tiếp nhận và giải quyết 2780/2794 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%, 14 hồ sơ trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ chậm muộn. Bộ phận Một cửa phường được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Mô hình cơ quan điện tử và trang Web của phường hoạt động hiệu quả với nhiều nội dung đổi mới, thường xuyên cập nhật phản ánh các hoạt động của phường, cơ sở tổ dân phố trên các lĩnh vực. Tổ chức tiếp dân theo đúng quy trình tiếp dân thuộc thẩm quyền của UBND phường. Thực hiện 104 buổi tiếp dân; 17 lượt công dân được tiếp; Tiếp dân thường xuyên 19 lượt.

Nhìn lại kết quả thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng qua 12 tháng vừa qua, bên cạnh những kết quả nổi bật vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể như còn một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân; hiện tượng tái phạm, vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh; đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định; các hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường còn phức tạp; Kết quả xử lý các vi phạm về đất đai theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại khu vực Bãi Dâu, Bãi Ủi còn chưa dứt điểm.

Bước sang năm 2019, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra, duy trì và tiếp tục phát huy các chỉ tiêu đã hoàn thành sớm so với Nghị quyết, tập thể cơ quan phường Giang Biên quyết tâm phấn đấu, phát huy tính chủ động, tích cực, cùng các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đưa phường Giang Biên ngày càng phát triển./.