Bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn phường
Ngày đăng 02/12/2019 | 14:39  | Lượt xem: 110

Phường Giang Biên nỗ lực thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020.

 

Công tác cải cách hành chính luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm thực hiện và coi là then chốt góp phần thực hiện thành công chương trình 02/CTr-Qu  về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử phường giai đoạn 2015 - 2020. Hàng năm, Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cải cách hành chính và được cụ thể hóa bằng kế hoạch của UBND phường trên các mặt: Cải cách thể chế hành chính, nâng cao hạ tầng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ công dân.

Công tác Cải cách thể chế hành chính, ban hành và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Các văn bản phường ban hành đều đảm bảo đúng quy định, có tính khả thi cao, thường xuyên rà soát xác định rõ văn bản còn hiệu lực, văn bản đã hết hiệu lực, không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, phường đã rà soát và kiến nghị giảm thời gian giải quyết trung bình 02 ngày làm việc với tổng số 45 thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với bộ phận công nghệ thông tin Quận trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đã kiến nghị sửa đổi về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và các bước xử lý cho các thủ tục thuộc 7 lĩnh vực: Khai sinh, khai tử, cấp trích lục hộ tịch, cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ và đăng ký kết hôn. Mở rộng thủ tục hành chính liên thông trên các lĩnh vực, đặc biệt là khai sinh kết hợp đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế, khai tử kết hợp xóa thường trú, tử tuất, hỗ trợ mai táng phí. Các thông tin về TTHC được phường công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức đáp ứng yêu cầu.

Bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa

Đội ngũ cán bộ, công chức của phường nói chung và bộ phận Một cửa nói riêng từng bước được củng cố và kiện toàn theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm, có phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập. Đổi mới công tác sắp xếp, phân công nhiệm vụ trên tiêu chuẩn vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tại bộ phận Một cửa tính từ năm 2015, đã điều động luân chuẩn 06 lượt cán bộ công chức đảm bảo phù hợp với  từng giai đoạn cụ thể. Công chức, lao động hợp đồng tại bộ phận giảm từ 4 người (năm 2015) xuống còn 2 công chức (năm 2019) mà vẫn khối lượng công việc vẫn được đảm bảo.

Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cơ sở vật chất, đường truyền internet tốc độ cao… hàng năm được kiểm tra, nâng cấp để đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành góp phần giảm họp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ nói chung và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nói riêng. Đến nay 100% cán bộ công chức phường có máy tính cấu hình mạnh cài đặt phần mềm chuyên dụng, bộ phận Một cửa có máy tính và máy scan riêng phục vụ công dân. Các quy trình nội bộ thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa kịp thời theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015.

Công chức bộ phận Một cửa đang tiếp nhận thủ tục hành chính và hướng dẫn công dân

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được đẩy mạnh: Tính từ năm 2015 đã có gần 70 tin bài về tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thủ tục hành chính được đăng tải trên website và hàng trăm lượt phát thanh trên đài truyền thanh phường. Phát gần 1.200 tờ rơi, bảng tuyên truyền… về dịch vụ công trực tuyến tới 20 tổ dân phố trên địa bàn. Tổ chức 22 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 8 hội nghị đối thoại với công dân về giải quyết thủ tục hành chính. Công dân tới giao dịch tại bộ phận được hướng dẫn, giải thích về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, phường đã nghiên cứu và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ công dân như: Điểm giao dịch dịch vụ công trực tuyến tại nhà K2, K4 đô thị Việt Hưng, mô hình chung cư điện tử tại tòa Ruby City, thành lập tổ tình nguyện trả kết quả tại nhà thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử và xác nhận tình trạng hôn nhân với công dân có nhu cầu. Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu phản ánh kiến nghị của công dân kịp thời.

Với tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo phường và sự cố gắng của tập thể cán bộ công chức nên từ năm 2015 không có đơn thư khiếu nại, phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính, hầu hết các ý kiến của công dân về bộ phận Một cửa đều hài lòng. Số thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết tăng song không có hồ sơ chậm muộn thuộc trách nhiệm cá nhân. Bộ phận được công nhận đạt chuẩn mô hình Một cửa năm 2015, 2016, 2017 và mô hình Một cửa thân thiện 2018, tháng 5/2019 được thành phố tặng bằng khen do thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử với nhân dân trên địa bàn.

Với mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, lãnh đạo UBND phường xác định thời gian tới cần duy trì ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; Xây dựng quy trình nội bộ đảm bảo hợp lý; Thực hiện rà soát TTHC, kịp thời kiến nghị hủy bỏ thủ tục không thật cần thiết, phấn đấu 100% số thủ tục được rà soát về cơ sở pháp lý, thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện;  Xây dựng cơ chế hỗ trợ khen thưởng đặc thù nhằm tạo động lực thúc đẩy công chức phấn đấu nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong cải cách hành chính. Bên cạnh đó đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo hướng bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm; Duy trì và mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công mức độ 4; Phối hợp tốt với bộ phận CNTT Quận và đơn vị tư vấn để khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh.

Công tác cải cách hành chính có ý nghĩa thiết thực không chỉ phục vụ công dân mà còn góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.