Bài viết chuyên sâu

Phường Giang Biên thực hiện hiệu quả mô hình Cơ quan điện tử cấp phường năm 2019.
Ngày đăng 13/11/2019 | 16:52  | Lượt xem: 77

Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 170-KH/BCĐ ngày 12/02/2019 của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận Long Biên về Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình bộ phận TN&TKQ quận và các phường năm 2019; Đảng ủy phường Giang Biên đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo việc thực hiện ngay từ đầu năm 2019.

Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy – UBND phường đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Các nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả hàng tháng đều được thông báo công khai trên Cổng TTĐT phường để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

Năm 2019, phần mềm Điều hành tác nghiệp đã được UBND quận xây mới và triển khai tại quận và các phường. Đảng ủy, UBND phường đã chủ động tiếp thu, triển khai thực hiện trong đó có nhóm chức năng Quản lý cuộc họp hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp với các nội dung: kiểm soát và đánh giá tài liệu phục vụ cuộc họp của các đơn vị được giao chuẩn bị nội dung; hỗ trợ các thành phần tham dự cuộc họp nghiên cứu trước tài liệu họp; cho ý kiến thảo luận các nội dung cuộc họp; hỗ trợ lãnh đạo chủ trì đánh giá việc chuẩn bị tài liệu, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và đánh giá chất lượng cuộc họp.

Tính đến hết tháng 9/2019, tổng số có  cuộc họp đã được cập nhật và kiểm soát kết quả thực hiện trên phần mềm; trong đó:

+ Đảng ủy tổ chức 56 cuộc, trong đó 27 cuộc có thông báo kết luận, không có cuộc họp chưa đạt yêu cầu.

+ UBND phường tổ chức 20 cuộc họp, 9 cuộc có thông báo kết luận, không có cuộc họp chưa đạt yêu cầu.

Việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ Thành phố và phần mềm quản lý văn bản trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được duy trì nề nếp, nghiêm túc (100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp và sử dụng email công vụ trong công việc; 100% văn bản đi/đến được số hóa và kiểm soát việc xử lý trên phần mềm). Các ứng dụng chuyên ngành như các phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố, Quản lý Tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư KNTC, Quản lý Nhân sự, Quản lý Tài chính - Kế toán, Quản lý tài sản công, ... được vận hành ổn định, phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại phường cùng một số phần mềm chuyên ngành khác. Cổng TTĐT phường hoạt động hiệu quả, là một kênh trao đổi thông tin giữa Chính quyền và nhân dân, số lượng tin bài đã đăng tải trên Cổng là 571 tin bài, thu hút gần 2.427.481 lượt người truy cập.

Qua một năm triển khai, việc thực hiện các phần mềm ứng dụng được đánh giá là hiệu quả: 100% văn bản đi đến được cập nhật và xử lý đúng hạn trên phần mềm, 100% hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường được giải quyết đúng hạn, 100% đơn thư được cập nhật vào phần mềm và giải quyết đúng hạn. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường trao đổi văn bản, tài liệu điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố. Ngoài ra, Đảng ủy – UBND phường đã đăng ký cấp hộp thư điện tử cho 8 đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố để triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử với các tổ dân phố; qua quá trình thực hiện được đánh giá hiệu quả, việc trao đổi văn bản, thông tin hai chiều giữa phường và tổ dân phố nhanh chóng, kịp thời.

UBND phường đã nghiêm túc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch hành chính của Thành phố theo văn bản số 66/VP-CNTT ngày 27/3/2018 và văn bản số 135/TB-VP ngày 18/6/2019 của Văn phòng HĐND & UBND quận đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, UBND phường cũng đã chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND. Năm 2019, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch số 149-KH/ĐU, ngày 30/01/2019 về Duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Đảng uỷ phường năm 2019; UBND phường xây dựng kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/02/2019 về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Ngoài ra, UBND phường cũng xây dựng và ban hành 23 quy trình công việc nội bộ phục vụ công tác điều hành chỉ đạo, giải quyết công việc. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) được duy trì thực hiện nghiêm túc. UBND phường đã kịp thời kiện toàn lại bộ phận, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến Bộ phận Một cửa. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa các tổ dân phố và trên cổng TTĐT phường. Người dân có thể khai thác thông tin, nắm bắt được trình tự giải quyết, thành phần hồ sơ phải nộp cũng như tải các biểu mẫu liên quan để kê khai trước khi đến bộ phận Một cửa phường nộp hồ sơ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Các hồ sơ TTHC được cập nhật, quản lý và theo dõi trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa để công khai, minh bạch, người dân có thể tra cứu kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Quận, UBND phường cũng đã triển khai hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch. Là đơn vị triển khai thử nghiệm dịch vụ công mức 3 đối với thủ tục thành lập nhóm trẻ, mẫu giáo mầm non tư thục theo chỉ đạo của Quận và Thành phố. Năm 2019, phường Giang Biên đã tiếp nhận và giải quyết 2720 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%.

Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa được hướng dẫn tận tình, chu đáo, được cung cấp các thông tin, biểu mẫu cần thiết liên quan đến hồ sơ. Việc tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đánh giá của công dân liên quan đến TTHC, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức một cửa cũng được chú trọng. UBND phường tiếp nhận ý kiến của công dân qua nhiều kênh thông tin: qua hòm thư góp ý, sổ góp ý, qua hệ thống đánh giá tại bộ phận một cửa... 100% các ý kiến phản hồi của công dân đều đánh giá hài lòng về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết TTHC. UBND phường đã triển khai hệ thống Wifi tại bộ phận một cửa phường để phục vụ công dân đến thực hiện các TTHC.

Với những kết quả trên, năm 2019, qua đánh giá kiểm tra của Quận, phường Giang Biên tiếp tục được đánh giá là đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình Cơ quan điện tử cấp phường. Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy – UBND phường Giang Biên sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Giang Biên ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền phường.