Bài viết chuyên sâu

Giang Biên hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 01/03/2019 | 09:39  | Lượt xem: 123

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của phường Giang Biên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao.

Xác định rõ nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác động viên, tuyển quân,thực hiện tốt việc đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên một cách khoa học và quản lý chặt chẽ mọi biến động của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Chủ động tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự và phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên. Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, qua đó đầu tháng 9-2018, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với Công an phường, cấp ủy chi bộ các tổ dân phố, triển khai công tác rà soát nam công dân trong diện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ năm 2019. Theo đó, các tổ dân phố trên thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ nhằm đảm bảo công tác xét duyệt đạt kết quả cao.

Trong quá trình xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã thực hiện theo Luật và hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng luật, đúng đối tượng và công khai minh bạch. Do xác định đúng những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2019, Đảng ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch, nắm chắc diễn biến, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo sự nhất trí cao trong nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của phường Giang Biên vẫn còn gặp khó khăn như nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương; số lượng thanh niên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cao; Giang Biên là phường có mật độ chung cư lớn nhất quận số lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn thuộc diện KT2, KT3 nhiều ( Không có hộ khẩu trên địa bàn), luôn biến động; một số nam công dân chưa tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự,còn chốn tránh qua đó các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phải đôn đốc nhắc nhở.

Tuy nhiên phát huy truyền thống đơn vị “ Anh hùng lực lượng vũ trang”, truyền thống quê hương Giang Biên “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Để tháo gỡ khó khăn trên, Ban chỉ huy quân sự phường đã nghiên cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển quân. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình đặc điểm của địa phương; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân, đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, truyền thống của đất nước, quê hương và quân đội. 

Qua kết quả khám sơ tuyển tại phường có 34/106 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe tại quận. Thực hiện Lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 phường Giang Biên đã giao 18/18 lệnh cho thanh niên tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại quận bảo đảm đúng đủ và an toàn, kết quả 12/18 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ.

Với chỉ tiêu quận giao 06 nam công dân nhập ngũ năm 2019. Phường Giang Biên đã giao 07 Lệnh gọi nhập ngũ ( 01 dự phòng quận) qua đó 7 nam công dân ưu tú đại diện cho tuổi trẻ phường Giang Biên hăng hái lên đường nhập ngũ; trong đó có 03 đồng chí viết đơn tình nguyện, 03 công dân có trình độ cao đẳng xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Đúng 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2 năm 2019;  phường Giang Biên đã giao 07 thanh niên nhập ngũ đạt 116,6% vượt chỉ tiêu quận giao./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2019

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí quận ủy - Chủ tịch UBND - CT Hội đồng NVQS quận Long Biên tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019

Các đồng chí tân binh trong buổi Lễ giao nhận quân năm 2019