ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để kích động, chống phá

Ngày đăng 14/01/2020 | 04:41  | Lượt xem: 60
Vụ việc khiếu kiện đất đai tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra trong nhiều năm qua, đã được các cơ quan chức năng tích cực đối thoại, giải quyết. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù...

Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước

Ngày đăng 14/01/2020 | 04:39  | Lượt xem: 11
Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp...

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 04/01/2020 | 04:05  | Lượt xem: 81
Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa...

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Ngày đăng 26/12/2019 | 08:51  | Lượt xem: 90
Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên

Ngày đăng 26/12/2019 | 08:50  | Lượt xem: 93
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói...

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Ngày đăng 21/12/2019 | 11:45  | Lượt xem: 163
Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường và biện pháp do Đảng Cộng sản Việt...

Thủ đoạn giả danh trang điện tử phát tán thông tin chống phá Việt Nam

Ngày đăng 17/12/2019 | 11:58  | Lượt xem: 87
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát tin giả, xấu độc nhằm chống phá Việt Nam. Trong đó, tạo lập các trang thông tin điện tử giả danh...

Không thể xuyên tạc bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 17/12/2019 | 11:55  | Lượt xem: 113
Lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong hơn bảy thập kỷ qua không chỉ khẳng định về sự cần thiết phải tổ chức xây dựng quân đội cách mạng-quân đội kiểu mới...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:54  | Lượt xem: 142
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh....

Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:19  | Lượt xem: 71
Trong thời khắc thiêng liêng của buổi lễ kết nạp Đảng, lời nói đầu tiên của mỗi đảng viên vang lên tha thiết, xúc động từ trái tim mình là: “Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:17  | Lượt xem: 110
Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà...

Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:12  | Lượt xem: 136
Cứ đến dịp Quốc hội họp, đâu đó lại xuất hiện một vài giọng điệu đả kích, cho rằng: "Quốc hội Việt Nam chỉ quyết định theo chỉ đạo của Đảng, là cơ quan thảo luận cho vui và chỉ mang tính hình...

Đẩy lùi “bệnh” thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh

Ngày đăng 27/11/2019 | 01:50  | Lượt xem: 216
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định, “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. “Bệnh” này xuất hiện ở nhiều cơ quan, đơn vị, là căn...

Gieo rắc sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng - Một thủ đoạn nguy hiểm

Ngày đăng 23/11/2019 | 09:47  | Lượt xem: 192
Cũng như trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

Ngày đăng 20/11/2019 | 01:16  | Lượt xem: 182
Ngày nay, với khả năng giúp con người tạo dựng những mối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để giao lưu, chia sẻ, mạng xã hội đã trở thành một thứ “quyền lực” trong đời sống xã...

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

Ngày đăng 14/11/2019 | 07:56  | Lượt xem: 313
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử...

Lợi dụng vấn đề môi trường để kích động chống phá Nhà nước

Ngày đăng 07/11/2019 | 03:27  | Lượt xem: 123
Vừa qua, vấn đề ô nhiễm môi trường là đề tài được báo chí phản ánh và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Trong đó, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí...

Không thể suy diễn, bôi nhọ, nói xấu Việt Nam

Ngày đăng 05/11/2019 | 10:35  | Lượt xem: 104
Sau vụ việc 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại đông bắc London (Anh) nghi là người Việt Nam, nhiều tờ báo phương Tây đã cử phóng viên đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, gặp gia đình các nạn nhân,...

Ngăn chặn hiện tượng bè phái, lũng đoạn công tác cán bộ

Ngày đăng 31/10/2019 | 09:57  | Lượt xem: 99
Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta rút ra kết luận: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong...

“Bắt mạch” trò tung hỏa mù chống phá Hội nghị Trung ương 11

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:51  | Lượt xem: 149
Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 11 (khoá XII), vấn đề biển Đông, trực tiếp là bãi Tư Chính được các thế lực thù địch, phản động đẩy lên cao trào, xem đó như mấu chốt để phán xét hội nghị.