thông báo

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 03/10/2019 | 04:44  | Lượt xem: 64
Ngày 02/10/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo công khai hồ sơ pháp lý thực hiện dự án xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C6/THCS1

Ngày đăng 24/09/2019 | 04:00  | Lượt xem: 77
Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C.6/THCS1, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày đăng 24/09/2019 | 03:55  | Lượt xem: 34
UBND phường Giang Biên thông báo công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Vũ Đình Nghìa, địa chỉ thửa đất tại tổ 5, phường Giang Biên

Thông báo khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021

Ngày đăng 16/09/2019 | 08:48  | Lượt xem: 20
Thông báo khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 12/09/2019 | 04:13  | Lượt xem: 52
UBND quận thông báo cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Niêm yết công khai danh sách đối tượng khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật năm 2019

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:33  | Lượt xem: 66
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên

Ngày đăng 14/08/2019 | 02:07  | Lượt xem: 320
Thực hiện Văn bản số 537/QLDAĐTXD ngày 17/7/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD quận Long Biên v/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên, quận Long Biên, thành...

Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển MĐSD đất năm 2020

Ngày đăng 06/08/2019 | 09:55  | Lượt xem: 87
Để có cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND phường đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển MĐSD đất thực hiện kê khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất

Thông báo bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:28  | Lượt xem: 72
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành thông báo số 01/TB-HĐTDVCGD về bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận...

Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:18  | Lượt xem: 76
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN...

Thông báo công khai số điện thoại, email Trưởng bộ phận và công chức bộ phận Một cửa

Ngày đăng 21/07/2019 | 10:34  | Lượt xem: 57
UBND phường công khai số điện thoại trưởng bộ phận, công chức bộ phận Một cửa

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:09  | Lượt xem: 70
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án:...

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với UBND phường thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C6/P1, C6/P2

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:07  | Lượt xem: 67
Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với UBND phường Giang Biên trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Chỉnh...

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:01  | Lượt xem: 41
UBND phường niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa diện tích 57,4 m2 tại thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tổ 7, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất

Ngày đăng 13/06/2019 | 02:51  | Lượt xem: 84
UBND phường thông báo công khai Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:12  | Lượt xem: 72
Ngày 3/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 899/TB-SNV về việc đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản. Khóa học dành cho đối tượng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có ít...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 83
Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 10:46  | Lượt xem: 41
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 Thực...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:33  | Lượt xem: 128
THÔNG BÁO Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”           Thực hiện Công văn số 846/UBND-TP...