thông báo

Thông báo khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021

Ngày đăng 16/09/2019 | 08:48  | Lượt xem: 0
Thông báo khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 12/09/2019 | 04:13  | Lượt xem: 13
UBND quận thông báo cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Niêm yết công khai danh sách đối tượng khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật năm 2019

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:33  | Lượt xem: 45
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên

Ngày đăng 14/08/2019 | 02:07  | Lượt xem: 167
Thực hiện Văn bản số 537/QLDAĐTXD ngày 17/7/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD quận Long Biên v/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên, quận Long Biên, thành...

Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển MĐSD đất năm 2020

Ngày đăng 06/08/2019 | 09:55  | Lượt xem: 68
Để có cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND phường đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển MĐSD đất thực hiện kê khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất

Thông báo bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:28  | Lượt xem: 58
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành thông báo số 01/TB-HĐTDVCGD về bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận...

Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:18  | Lượt xem: 57
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN...

Thông báo công khai số điện thoại, email Trưởng bộ phận và công chức bộ phận Một cửa

Ngày đăng 21/07/2019 | 10:34  | Lượt xem: 50
UBND phường công khai số điện thoại trưởng bộ phận, công chức bộ phận Một cửa

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:09  | Lượt xem: 51
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án:...

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với UBND phường thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C6/P1, C6/P2

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:07  | Lượt xem: 59
Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với UBND phường Giang Biên trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Chỉnh...

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:01  | Lượt xem: 38
UBND phường niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa diện tích 57,4 m2 tại thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tổ 7, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất

Ngày đăng 13/06/2019 | 02:51  | Lượt xem: 81
UBND phường thông báo công khai Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:12  | Lượt xem: 68
Ngày 3/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 899/TB-SNV về việc đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản. Khóa học dành cho đối tượng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có ít...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 61
Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 10:46  | Lượt xem: 39
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 Thực...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:33  | Lượt xem: 100
THÔNG BÁO Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”           Thực hiện Công văn số 846/UBND-TP...

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 05:46  | Lượt xem: 76
Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 04:02  | Lượt xem: 66
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:53  | Lượt xem: 74
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 của Trung tâm GDNN-GDTX

Ngày đăng 23/04/2019 | 05:14  | Lượt xem: 53
Căn cứ  Kế hoạch số 48/KH-GDNN-GDTX ngày 17/04/2019 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên về việc tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học...