Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2019
Số 18/KH-UBND Kế hoạch Công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường tháng 10/2019 27/09/2019
Số 17/KH-UBND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND quý IV/2019 24/09/2019
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 9/2019 30/08/2019
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND - Các ban HĐND phường quý III/2019 26/07/2019
Số 14/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; ĐB HĐND phường Giang Biên tháng 8/2019 24/07/2019
Số 03/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát công tác thu chi tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 30/05/2019
Số 12/KH-HĐND Kế hoạch giám sát chuyên đề thu chi tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 30/05/2019
Số 11/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2019 của HĐND phường 28/05/2019
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường tháng 5/2019 26/04/2019
Số 09/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 45/TB-HĐND ngày 5/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản phường Giang Biên năm 2018. 05/04/2019
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên quý II/2019 29/03/2019
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 4/2019 29/03/2019
Số 14/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II/2019 của HĐND phường Giang Biên 28/03/2019
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh" 01/03/2019
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 03/2019 01/03/2019
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 02/2019 11/02/2019
Số 01/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát việc quản lý tài sản công đối với 02 trung tâm văn hóa - thể thao, các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoán - thể thao phường các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 01/2019 03/01/2019

Hội đồng nhân dân